Řešení příkladu 1

Prvním krokem v řešení příkladu je zjištění typu výrobku. V komentáři sloupce je informace, že máte vycházet z ceny výrobku. "Vyhledávací" tabulka "cena" je na tomtéž listě, v čemž je usnadněna adresace buněk, kdy je již dána pouze sloupcem a řádkem.

Vzhledem k tomu, že vyhledáváme ve vodorovné tabulce, použijeme funkce VVYHLEDAT. Syntaxe je VVYHLEDAT(hledat;tabulka;řádek;typ). Hledat značí co hledáme, v tomto případě je hledána hodnota ze sloupce B (tedy B2). Tabulka je tabulka, ve které hledáme hodnotu ze sloupce B, v tomto případě se jedná o vyhledávací tabulku "cena", která je dána buňkami I12:K14. Adresa oblasti je samozřejmě absolutní. Pokud se chcete vyhnout použití absolutní adresace, popřípadě chcete mít vzorec přehlednější, je možné si oblast pojmenovat "cena". Dalším parametrem je řádek. Ten udává kolikátý řádek sloupce v prohledávané oblasti chceme vrátit. My potřebujeme zjistit typ výrobku, což je třetí řádek tabulky. Posledním parametrem je typ. Vzhledem k tomu,že hodnoty v prohledávané oblasti jsou zadané "intervalově", tedy od-do, bylo by nám přesné vyhledávání na nic. Z toho plyne, že argument typ můžeme buď vynechat nebo mu zadat hodnotu 1.

 

Výsledná syntaxe může vypadat jakýmkoliv způsobem z uvedeného:

=VVYHLEDAT(B2;$I$12:$K$14;3)

=VVYHLEDAT(B2;CENA;3)

=VVYHLEDAT(B2;$I$12:$K$14;3;1)

=VVYHLEDAT(B2;CENA;3;1)

 

Každý příklad, či vzorec, může mít více platných řešení na základě dané syntaxe.Vše se odvíjí od struktury daného příkladu a od cesty k výpočtu. Při dalších krocích již bude nastíněna vždy pouze jedna správná varianta, pokud si student výsledek zpracuje jinak, ale dopracuje se k témuž, je vše absolutně v pořádku.

Uvědomte si také, že nebudete psát vzorec do každé buňky zvlášť, takže věnujte zvýšenou pozornost správné adresaci buněk!!