Příklad 1

Zde si prohlédněte vzorový nástin příkladu 1, přiložen na CD jako Příklad 1.xlsx

Při zpracovávání úlohy ctěte všechna pravidla Excelu. Předpokládejte, že na začátku tabulky není žádný prázdný sloupec ani řádek, tedy text "ID výrobku" je v buňce A1.


Zdrojová data


 

 

 

 

 

 

 

 Úkol k zamyšlení

Zkuste si příklad spočítat ještě před tím, než přejdete k další stránce, na které je již návod.