Popis funkcí 4

CONCATENATE(text1;text2;..), OPAKOVAT(text;počet),DÉLKA(text)

CONCATENATE

 • Sloučí dva nebo více (až 255)řetězců do jednoho - mohou to být textové řetězce, čísla nebo odkazy na jednotlivé buňky.
 • Vrací stejný výsledek jako operátor & (ampersand). Při práci s oběma je nutné ošetřit mezery a spojování čísel.
 • Př: CONCATENATE(„dobrý“;“den“) = „dobrý“&“den“ => výsledkem je „dobrýden“, protože nebyla uvedena mezera
 • Př: CONCATENATE(20;07) = 20&07 vrátí 207 (chybí nula na začátku druhého čísla) CONCATENATE(20;“07“) = 20&“07“ vrátí 2007

OPAKOVAT

 • Vrátí řetězec znaků složený z vícekrát opakovaného znaku
 • lze použíti pro histogram
 • Text je řetězec znaků k opakování
 • Počet je kladné číslo určující počet opakování

DÉLKA

 • Vrací počet znaků v řetězci, i mezera je znak
 • Argument text je text nebo odkaz na buňku nebo jiný řetězec, jehož délku chceme zjistit
ČÁST(text;start;počet_znaků), ZPRAVA(text;znaky), ZLEVA(text;znaky)

Slouží k nalezení vybrané části řetězce. Frekventovaně jsou využívány pro extrakce jmen, čísel účtů, kódů bank a podobně.

ČÁST

 • Vrátí zadaný počet znaků z textov od zadané pozice na základě zadaného počtu znaků
 • Start je pozice prvního znaku vybíraného textového řetězce, počítá se od 1
 • Počet_znaků je počet znaků vybíraného textu

ZLEVA, ZPRAVA

 • Vrací podřetězec se zadaným počtem znaků odtrhávaných zleva / zprava.
 • Argument znaky je počet znaků vybíraného textu zleva – od začátku / zprava- od konce řetězce
MALÁ(text),VELKÁ(text),VELKÁ2(text)
 • Provádí změnu velikosti písmen v textu
 • Argument text je ve všech třech funkcích text, který má být převeden. Opět tento text může být zadán formou odkazu nebo textovým řetězcem.
 • MALÁ - Vrátí text se všemi písmeny malými (minuskami).
 • VELKÁ -Vrátí text se všemi písmeny velkými (verzálkami).
 • VELKÁ2 -Vrátí text s verzálkami (velkými písmeny) na začátku každého slova. Na velká písmena se konvertují první znaky všech slov a první znak za neabecedním znakem. Všechna ostatní velká písmena se převedou na malá.

DALŠÍ

PROČISTIT(text)

 • Odstraní nadbytečné mezery z textového řetězce,aby byla ponechána jedna mezera mezi slovy. Neodstraňuje pevnou mezeru.
 • Text je textový řetězec, kde mají být odstraněny přebytečné mezery.

VYČISTIT(text)

 • Odstraní z textu všechny netisknutelné znaky.
 • Text je textový řetězec, ze kterého mají být odstraněny netisknutelné znaky.

Mezi další funkce se řadí STEJNÉ(text1;text2), HODNOTA.NA.TEXT(hodnota;formát), HODNOTA(text), ZNAK(kód), KÓD(znak) a další. Textových a datových funkcí v MS Excel 2007 je celkem 28.

 

CONCATENATE

 

 

 

 

 

 

 OPAKOVAT

 

 

DÉLKA

 

 

 

 

 

ČÁST

 

 

ZLEVA/ZPRAVA

 

 

 

 

 

MALÁ

VELKÁ / VELKÁ2

 

 

PROČISTIT

 

 

 

VYČISTIT