Popis funkcí 1

VYHLEDAT (co;hledat;výsledek)

 • nerozlišuje malá a velká písmena
 • má vektorovou i maticovou formu
 • umožňuje pouze nepřesné vyhledávání, hodnoty argumentu musí být seřazeny vzestupně.

VVYHLEDAT (hledat;tabulka;řádek;typ)

 • vodorovné vyhledávání v 1. řádku
 • vrátí hodnotu v buňce v určeném řádku podle sloupce zjištěného prohledáním prvního řádku tabulky
 • nepodporuje zástupné znaky
 • hledat - CO se má hledat, hodnota hledaná v prvním řádku.
 • tabulka - oblast buněk, ve které má Excel vyhledávat
 • řádek - číslo řádku v tabulce, z něhož se vrátí hodnota, číslování je od 1, kde 1 je první řádek
 • typ - nepovinný údaj, nabývá logických hodnot 0 nebo 1
 • 1 - parametr vynechaný nebo pravda,přibližné vyhledávání, nutné vzestupné řazení
 • 0 - není nutné řazení podle prvního řádku, funkce hledá přesně zadanou, stejnou, hodnotu

 SVYHLEDAT (hledat;tabulka;sloupec;typ)

 • svislé vyhledávání v 1. sloupci dané oblasti
 • nepodporuje zástupné znaky „*” a “?”
 • nerozlišuje malá a velká písmena.

Funkce SVYHLEDAT a VVYHLEDAT fungují analogicky, syntaxe vypadají téměř stejně a požadují zadání podobných parametrů.

 

VYHLEDAT

 

 

VVYHLEDAT

 

 

 


 

 

SVYHLEDAT