Příklad 2

Na této stránce si prohlédněte zadání Příkladu 2,

Z obrázku plyne, že úkolem bude práce s textovými funkcemi


Zdrojová data