Popis funkcí 3

Funkce textové

Mezi textové funkce jsou zahrnuty funkce NAHRADIT, DOSADIT, CONCATENATE, OPAKOVAT, DÉLKA, HLEDAT, NAJÍT, ČÁST, ZLEVA, ZPRAVA, MALÁ, VELKÁ, VELKÁ2, PROČISTIT, VYČISTIT a další. U všech zmíněný funkcí se opakují základní argumenty.Argumenty „text“, „starý“, „nový“ a další zastupující textové řetězce mohou obsahovat text, adresu buňky s textem, název buňky nebo vzorec (či funkci) vracející text

NAHRADIT(starý;start;znaky;nový), DOSADIT(text;starý;nový;instance)
Chcete-li nahradit určitý text v textovém řetězci, použijte funkci DOSADIT. Funkce NAHRADIT se používá k nahrazení libovolného textu, který se nachází na určitém místě v textovém řetězci.

NAHRADIT
nahradí část textového řetězce, na základě zadaného počtu znaků, jiným textem.

 • Argument Starý je text, ve kterém chceme nahradit některé znaky.
 • Argument Start je pozice v textu „starý“, který chceme nahradit argumentem „nový“.
 • Argument Znaky je počet znaků nahrazovaných funkcí.
 • Argument Nový je nový text, kterým nahradíte starý text.

DOSADIT
Nahrad
í v textu zadaný řetězec jiným.

 • Text je text nebo odkaz na buňku s upravovaným textem.
 • Starý je textový řetězec, který chcete zaměnit.
 • Nový je nový textový řetězec.
 • Instance určuje, který výskyt daného řetězce chcete zaměnit. Jestliže zadáte argument instance, bude nahrazen pouze zadaný výskyt starého řetězce, jinak nahradíte všechny výskyty řetězc

HLEDAT(co;kde;start)NAJÍT(co;kde;start)
Obě slouží k vyhledávání znaků v textu, obě vrátí pozici prvního znaku v řetězci počínaje zadanou pozicí. Rozdíl mezi HLEDAT a NAJÍT je v rozlišování velkých a malých písmen v řetězci a ve využití zástupných znaků v argumentu CO.

 • Argument co – textový řetězec, který se má hledat
 • Argument kde – prohledávaný textový řetězec, odkaz na buňku, název buňky, vzorec nebo funkce
 • Argument start – pozice prvního znaku pro prohledávání. Pokud je argument vynechán, začíná se od prvního znaku.

HLEDAT

 • Nerozlišuje malá a velká písmena.
 • Argument “co” může obsahovat i zástupné znaky - otazník (?) a hvězdičku (*). Otazník zastupuje libovolný jeden znak a hvězdička zastupuje libovolný řetězec znaků.

NAJÍT

 • Rozlišuje malá a velká písmena.
 • Argument co neobsahuje žádné zástupné znaky.

 

 

 

 

 

 

 NAHRADIT

 

 

 

 

 

DOSADIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HLEDAT

 

 

NAJÍT