Testy vyhledávacích funkcí

Ikona iDevice Cloze test (doplňovačka)

Přečtěte si text níže a doplňte chybějící slova.

Pro správnost odpovědi je nutné použít diakritiku a správné skloňování, tedy je nutné doplnit větu zcela korektně, jinak je odpověď vyhodnocena jako špatná.

Základní podmínka pro funkce SVYHLEDAT / VVYHLEDAT je , že položky jsou v sloupci/řádku.

 

Parametr shoda u funkce POZVYHLEDAT může nabývat hodnot ; ; . První z uvedených najde největší hodnotu, která je menší nebo rovna hledané hodnotě. Hodnoty v oblasti musí být seřazeny .

forma zápisu funkce INDEX vypadá následovně: INDEX(pole;řádek;sloupec)
  

Ikona iDevice otázky Vícenásobná volba
Máte na druhém listě sešitu zadaného vyučujícím náhodně vygenerována identifikační čísla volajících.

S použitím dat na prvním listu napište syntaxi:

a) pro vyhledání jména a příjmení

b) pro zjištění operátora

       

a)SVYHLEDAT(A2;'List1'!$B$2:$B$15;'List1'!$A$2:$A$15)

b)VYHLEDAT(A2;'List1'!$B$2:$G$15;6)

a)VYHLEDAT(A2;'List1'!$B$2:$B$15;'List1'!$A$2:$A$15)

b)SVYHLEDAT(A2;'List1'!$B$2:$G$15;6)


Funkce POZVYHLEDAT

  
slouží k tzv. pozastavenému hledání, prohledá se část dokumentu, funkce se zeptá na upřesňující hodnoty a poté začne hledat dál
vyhledá zadanou položku v dané oblasti buněk a vrátí relativní pozici dané položky v oblasti
spojuje výhody funkcí SVYHLEDAT a VVYHLEDAT a urychluje hledání v celém souboru

a)VYHLEDAT(A2;'List1'!$B$2:$B$15;'List1'!$A$2:$A$15)

b)SVYHLEDAT(A2;'List1'!$B$2:$G$15;6)


Vícenásobný výběr

Máte danou tabulku se jmény lidí a jejich kancelářemi v budově, není možné ji upravovat. Rozhodněte, kterou funkci je možné použít pro vyhledání patra podle jména, zaškrtněte všechny správné možnosti

 

 

VYHLEDAT
SVYHLEDAT
VVYHLEDAT
POZVYHLEDAT
INDEX + POZVYHLEDAT