Rodné číslo v Excelu

 

Problematiku rodného čísla v Excelu velmi pěkně popisuje na svých stránkách Ing. Miroslava Lorenc, pedagog na VŠE. Z jeho stránek také převezmu většinu textu k této problematice.

Rozlišení mužů a žen

Obecně platí, že ženám se ke druhému dvojčíslí rodného čísla (tedy k měsíci narození) přičítá číslo 50. Od roku 2004 (zákonem č. 53/2004 Sb.) je zavedena možnost v případě, že jsou v nějaký den vyčerpána všechna platná čtyřčíslí, použít alternativní rodné číslo, u kterého mají muži k číslu měsíce přičteno číslo 20 a ženy 70.

Správnost RČ

DÉLKA rodného čísla je 10 znaků (2+2+2+4) a každé RČ po roce 1953 je dělitelné 11 beze zbytku. Pro to lze použít funkci modulo a nebo CELÁ.ČÁST. Výběr možností ověření dělitelnosti je široký.

Extrakce jednotlivých částí

- to je již práce s textem, kterou jsme zkoumali v předchozích stránkách, hojně (povětšinou) lze použít funkce ČÁST. Vždy je nutné pracovat s hypotézou muž / žena, že ne každý měsíc má 31 dní a rok 1904 od roku 2004 poznáme například podle délky RČ. V příkladu níže je vysvětlená spousta dílčích kroků, jak dospět k výsledku. Tyto dílčí kroky nejsou v podstatě vždy potřeba, ale mohou Vám napomoci k pochopení toho, jak se přes ně dostat ke kýženému výsledku.

Způsob zpracování RČ v Excelu, jak si rozdělit jednotlivé kroky, je názorně viditelný na obrázku.

 

Příklad si po kliknutí na obrázek můžete stáhnout prázdný a zkusit se dostat ke stejným výsledkům. Konkrétní konstrukce, včetně detailní definice jsou na stránkách Ing. Lorence, kterému tímto děkuji za svolení s užitím.