obrázek k testu

Pozorně si nastudujte následující obrázek. Je to nástin tabulky.

Opět předpokládejte, že před začátkem tabulky není žádný prázdný řádek ani sloupec.