Cíl materiálu


Průvodce studiem

Jak jistě předpokládáte cílem tohoto materiálu je vysvětlit logiku tabulkového procesoru MS Excel.

Excel představuje 18 vyhledávacích a referenčních funkcí a 24 textových, tady budou nastíněny jen ty nejpoužívanější, ty, s jejichž kombinací mívají studenti problémy.


Použitá literatura

JONÁŠOVÁ, Hana. Zpracování dat v Excelu (verze 2007): Distanční opora. Pardubice: 2009. 120 s. ISBN 978-80-7395-192-4

Microsoft Office Online: Nápověda k aplikaci Excel 2007 [online]. 2010 [cit. 2010-01-17]. Dostupný z WWW: <http://office.microsoft.com/cs-cz/excel>

LORENC, Miroslav. Lorenc.info [online]. 2010 [cit. 2010-03-21]. Dostupné z WWW: http://lorenc.info/3MA381/teorie.htm