Řešení příkladu 2 - pokračování

A teď jak jsem dospěla ke sloupci Kmenové číslo účtu a Plné číslo účtu.

Kmenové číslo:

- lze řešit pomocí funkce ČÁST, v kombinaci ZPRAVA, ZLEVA, DÉLKA... a pokud jste se k tomu dopídili tímto způsobem a nezamotali jste se, blahopřeji

- nabízím Vám ovšem jednodušší způsob získání tohoto výsledku. Vzhledem k tomu, že jste již exportovali předčíslí a kód banky, stačí tyto dva "bloky" společně s jejich dělícími znaky nahradit prázdnými "znaky", tedy ničím (""). Po tomto dosazení zbyde pouze Kmenové číslo účtu.

- K použití jsou funkce DOSADIT a CONCATENATE (nebo &), kde DOSADIT je zdvojená, vnořená sama do sebe

Plné číslo účtu:

- je nutné uvědomit si, co se má dosadit do plného čísla účtu a jak toto má vypadat. V podstatě je postup stejný jako když vyplňujete složenku - předčíslí šest číslic, číslo účtu deset číslic a kód banky čtyři číslice. Abychom dosáhli daného počtu číslic doplňujeme prázdné "boxiky" na složence nulami. A to samé uděláme se zadaným úkolem. Nezapomeňte dělící znaky.

- k použití jsou funkce OPAKOVAT, DÉLKA, CONCATENATE a funkce KDYŽ podmiňující zákazníky, kteří účet nemají.

 

 
A nyní si zkuste změnit ve sloupci účet prázdné buňky na text "HOTOVOST". Jak upravíte funkce, aby poslední 4 sloupce tabulky vypadaly stejně?