Řešení příkladu 2

Ve sloupci plné jméno je požadováno spojení titulů, křestních jmen a příjmení. V případě titulu za jménem je nutná za jménem čárka, mezera a až potom titul. Získání plného jména provedeme pospojováním sloupců B-E. Toto můžete provést v zásadě dvěma způsoby – jedním je využití funkce CONCATENATE, druhé provedení znakem ampersand("&"), který vrací totožný výsledek.

Při spojování sloupců se musí mezi jednotlivé textové řetězce (sloupce) přidat mezera, aby nevzniklo jedno dlouhé slovo. Při spojování se musí ošetřit výskyt titulu za jménem, pokud je buňka Titul2 prázdná, byla by ve spojovaném textu napsána přebytečná, tedy špatná čárka. Toto ošetření lze provést funkcí KDYŽ.

=KDYŽ Titul2 je prázdná („“), pak prázdné pole, jinak je připojena čárka, mezera a Titul2.

=CONCATENATE(B2;" ";C2;" ";D2;KDYŽ(E2="";"";", "&E2))

Posledním krokem při spojování textu je pročištění od zbytečných mezer, což se provede zadáním funkce PROČISTIT před celé spojování.

=PROČISTIT(CONCATENATE(B2;" ";C2;" ";D2;KDYŽ(E2="";"";", "&E2))

Druhý sloupec, předčíslí účtu, je extrakce části textu z čísla účtu. Pomlčka a lomítko jsou klíčové pro vyhledávání dalších částí textu. Předčíslí účtu je tvořeno znaky před pomlčkou z čehož plyne i samotný vzorec – je hledaná pomlčka funkcí najít, pokud je nalezena, provede se „uříznutí“ textu zleva, tedy ZLEVA počet znaků na kterém je pomlčka méně jeden (aby se pomlčka nezobrazovala ve výsledku), pokud není nalezena, je buňka Předčíslí ponechána prázdná. Pro vyhledávací podmínku se doporučuje využít funkci KDYŽ.

=KDYŽ((F2="");"";ZPRAVA(F2;DÉLKA(F2)-NAJÍT("/";F2)))

Čtvrtý sloupec, tedy kód banky, se odtrhává analogicky, jen je nutno použít míssto funkce ZLEVA funkce DÉLKA A ZPRAVA (pro počet znaků za lomítkem) , a hledáme lomítko.