Hana Jonášová

Zobrazil se Vám prostor, na kterém jsou prezentovány praktické výsledky prací studentů.
(Jedná se zejména o projekty vytvořené v rámci některých předmětů, nebo o výstupy bakalářských či diplomových prací.
Najdete zde pouze vybrané "projekty", které byly vytvořeny výhradně pro výuku na FES UPa.)
Všechny výstupy ze závěrečných prací studentů jsou majetkem Univerzity Pardubice a vztahují se na ně práva vyplývající ze zákona č.121/2000 Sb., autorský zákon.

Práce studentů ke státnímu svátku 17. listopad vytvořené v rámci předmětu Základy prezentace informací

Videa - Studenti studentům aneb proč jít studovat informatiku na FES Univerzity Pardubice

Práce studentů určené novým zájemcům o studium na FES UPa vytvořené v rámci předmětu Základy prezentace informací

Práce k předmětu Zpracování dat metodami shlukové analýzy

Práce k předmětu Počítačové zpracování dat

Případová studie k předmětům ISR a ISVS

Software pro studenty předmětu PZAL

Ing. Hana Jonášová PhD., e-mail: hana.jonasova@upce.cz